Meer grip op werkdruk

De stress en burn-out coach

in de Haarlemmermeer

Haarlem, Amsterdam en omgeving

of online

Voor advies en projecten rond

Werkdrukonderzoek

Herkennen van stress signalen

Hoge werkdruk

Meer werkplezier

Persoonlijke begeleiding

te hoge werkdruk
Werkdrukonderzoek

Het wordt steeds moeilijker om de afgesproken deadlines te halen. Medewerkers werken regelmatig over en je maakt je zorgen hoe lang dit nog werkbaar is. Misschien hebben mensen zich inmiddels ook al ziek gemeld, waardoor de werkdruk alleen maar hoger wordt.

Als manager wil je wel ingrijpen, maar de tijd en kennis ontbreekt om de juiste begeleiding te geven.

Herkenbaar?

Of het nu gaat om een werkdrukonderzoek in de organisatie of om persoonlijke begeleiding, in beide gevallen zet ik graag mijn kennis in om te zorgen dat medewerkers weer meer werkplezier ervaren en met meer veerkracht aan de slag kunnen.

Is er daarnaast sprake van inefficiënte processen dan kunnen we dat ook meenemen in het onderzoek.

Meer Grip is lid van Vereniging van Erkende Stress- en Burn-out coaches

Contact

Je kunt contact met mij opnemen via mijn contactformulier. Of laat een boodschap achter via 06 4 666 8540. In beide gevallen neem ik z.s.m. contact met je op.